Misjonsløp for Etiopia 2022

Pengene går til NLM sitt arbeid i Etiopia. Et av prosjektene til NLM som DUF vil støtte, er et arbeid der en vil gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner og barn på landsbygda.