Misjonsløp for Peru og Bolivia

Pengane går til Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i Peru og Bolivia. Skulen hadde utsendingar på tur til Peru i fjor vinter som har sett kor viktig det er med støtte til utdanning og leirarbeid for barn og unge der. Bygging av ein leirstad på 4000 meters høgde for barn av dei to urfolkgruppene Quechua og Amara er eit av prosjekta pengane går til.